รวมข่าวดารา แฟชั่น ดูดวงไว้ที่นี่

รวมข่าวดารา แฟชั่น ดูดวงไว้ที่นี่

พระครูบาบุญชุ่ม ทำลูกศิษย์ต้องตะลึงเพราะ 3 สาเหตุนี้

ลูกศิษย์อึ้ง พระครูบาบุญชุ่ม ทำ 3 สิ่งนี้

เลขครูบาบุญชุ่ม งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565 อัพเดตล่าสุด หลังเปิดภาพถ้ำเมืองแก๊ด รีบเช็คก่อนเจ้ามืออั้น

อ่านเรื่องอื่นๆ  ไฟไหม้ผับชลบุรี

ลูกศิษย์ประหลาดใจ พระครูบาบุญชุ่ม ทำสิ่งนี้

พระครูบาบุญชุ่ม

ด่วน! เล่นเกมรับรางวัลฟรี

เริ่มแรกจะเป็นชาวพุทธได้อย่างไร?

เริ่มแรกจะเป็นชาวพุทธได้อย่างไร?

บุคคลใดสามารถเป็นชาวพุทธได้ คนเราไม่จำเป็นต้อง “เกิด” ในพระพุทธศาสนา และพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธ คนใดคนหนึ่งสามารถเป็นเชื้อชาติ ประเทศ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม เพศ ฯลฯ ผู้ที่ต้องการระบุตัวเองว่าเป็นชาวพุทธมักจะเข้าร่วมในพิธีที่เรียกว่าที่หลบภัยในพระรัตนตรัย นี้เป็นการท่องบทลี้ภัยอย่างง่ายสามครั้งก่อนพระสงฆ์ โองการลี้ภัยเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของบุคคลในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นวิธีการบรรเทาทุกข์และตรัสรู้ ในการยอมรับวิถีแห่งรัตนรัตนตรัย ย่อมตกลงที่จะถือศีลห้าหรือกฎเกณฑ์อันก่อให้เกิดความประพฤติดี

ความหมายของการลี้ภัยในพระรัตนตรัย.

ชาวพุทธทุกคนที่ปฏิบัติถูกต้องควรพึ่งพระรัตนตรัยเป็นก้าวแรก บุคคลหนึ่งประกาศว่าตนเป็นสาวกของพระรัตนตรัย พลอยสามเป็นชื่อเรียกรวมของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

การลี้ภัยในพระรัตนตรัยหมายถึง “ไป” และ “พึ่งพา” พระรัตนตรัย เพื่อขอความช่วยเหลือและรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศก เปรียบเสมือนลูกๆ ที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้รับความคุ้มครองจากพ่อแม่ คนแก่จะมั่นใจถ้าใช้ไม้เท้า กะลาสีต้องการเข็มทิศเพื่อที่พวกเขาจะได้มีทางเดินที่ปลอดภัย และผู้คนที่เดินในตอนกลางคืนก็ต้องการไฟถนนที่สว่างไสวเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นทางที่จะไป

Triple Gem เปรียบเสมือนเข็มทิศสำหรับเรา เราพึ่งพามันเพื่อค้นหาท่าเรือที่ปลอดภัยในทะเลใหญ่ การอ่านสูตรลี้ภัยอย่างต่อเนื่องสามารถนำมาซึ่งการสนับสนุนของพระรัตนตรัย เราสามารถเอาชนะความทุกข์ยากของชีวิตเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเรา สวรรค์ในชีวิตนี้และในอนาคต

พระพุทธเจ้าเป็นคำภาษาบาลีสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเมตตากรุณา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนมนุษย์ถึงวิธีดับทุกข์และตรัสรู้พระครูบาบุญชุ่ม

สังฆะ เป็นภาษาบาลี แปลว่า สามัคคีหมู่ คณะสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระภิกษุและภิกษุณีในชุมชน ลักษณะสำคัญของคณะสงฆ์ ๒ ประการ คือ

  • สมาชิกทุกคนในชุมชนสงฆ์พยายามที่จะยุติความผูกพันเป็นเป้าหมายร่วมกัน
  • เพื่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:
  1. ความสามัคคีในความคิด
  2. สิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน
  3. ฐานะการเงินที่เท่าเทียมกันสำหรับสมาชิกทุกคน
  4. การส่งเสริมและการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน
  5. ใจดีและสุภาพต่อกันด้วยคำพูด
  6. ความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ส่งผลให้ชุมชนสงฆ์ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในอุดมคติสำหรับการเพาะปลูกแบบรายบุคคล ตลอดจนเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการสอนธรรมะแก่ชุมชนในวงกว้าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอด พระธรรมคือความจริง และพระสงฆ์เป็นครู เหล่านี้เป็นข้อกำหนดพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการเพาะปลูก ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยต้องการการวินิจฉัยของแพทย์ที่ดี (พระพุทธเจ้า) สำหรับการรักษาโรคร้ายแรงบางอย่าง เราต้องการยาที่ถูกต้อง (ธรรมะ) และเพื่อให้หายดี เราต้องการคนที่ให้ความช่วยเหลือแก่เรา (คณะสงฆ์) ในทำนองเดียวกัน เราต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อการเพาะปลูกของเรา “อัญมณี” มักใช้อธิบายอัญมณีล้ำค่า ในความพยายามที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากในชีวิตนี้ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นอัญมณีล้ำค่าที่สุดที่เรามี บุคคลอาจถวายเครื่องสักการะนับไม่ถ้วนในศาลเจ้า แต่หากไม่ได้เข้าร่วมพิธีลี้ภัยจริง ถือได้ว่าเป็นเพียงผู้สนใจในวิถีพุทธเท่านั้น นี่เปรียบเสมือนการเป็นนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนอย่างไม่เป็นทางการในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผู้ลี้ภัยควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องและทัศนะที่ถูกต้องด้วย รวมทั้งมีความเชื่ออย่างแรงกล้าในเหตุและผลและ “ปฏิบัติคุณธรรมทั้งหมดและเลิกทำความชั่วทั้งหมด” ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะค้นพบประโยชน์ที่แท้จริงของธรรมะและรักษาความเชื่อของเรา -จากหนังสือ Entry Into the Profound: ก้าวแรกสู่ความเข้าใจพระพุทธศาสนาและจุลสาร ความสำคัญของการหลบภัยในพระรัตนตรัยและศีลห้า จัดพิมพ์โดย International Buddhist Association of Australia Incorporated พระครูบาบุญชุ่ม

ธรรมะ หมายถึง คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอาชนะความปรารถนา ความชั่ว และความเขลา เพื่อปลดปล่อยผู้คนจากวัฏจักรแห่งการกำเนิดและการตาย ธรรมะประกอบด้วยพระไตรปิฎก (พระสูตร พระวินัย และพระไตรปิฎก) และพระไตรปิฎกทั้งสิบสององค์ พระครูบาบุญชุ่ม

วิธีการเป็นชาวพุทธในโลกปัจจุบัน

เมื่อคนนับถือศาสนาก็ควรปฏิบัติอย่างจริงใจ การเชื่อในพระเจ้า พระพุทธเจ้า อัลเลาะห์ หรือพระอิศวรอย่างแท้จริง ควรสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนซื่อสัตย์ บางคนอ้างว่ามีศรัทธาในศาสนาของตนแต่กลับขัดต่อหลักจริยธรรม พวกเขาอธิษฐานขอให้ประสบความสำเร็จในการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์และทุจริตโดยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเพื่อปกปิดความผิดของพวกเขา ไม่มีประเด็นใดที่คนเหล่านี้อธิบายตนเองว่าเคร่งศาสนา

ทุกวันนี้ โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการไม่เคารพหลักการทางจิตวิญญาณและค่านิยมทางจริยธรรม คุณธรรมดังกล่าวไม่สามารถบังคับสังคมโดยการออกกฎหมายหรือโดยวิทยาศาสตร์ และไม่สามารถกลัวที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติตามหลักจริยธรรม แต่ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของหลักจริยธรรมเพื่อต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม

วิธีการเป็นชาวพุทธในโลกปัจจุบัน

เมื่อคนนับถือศาสนาก็ควรปฏิบัติอย่างจริงใจ การเชื่อในพระเจ้า พระพุทธเจ้า อัลเลาะห์ หรือพระอิศวรอย่างแท้จริง ควรสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนซื่อสัตย์ บางคนอ้างว่ามีศรัทธาในศาสนาของตนแต่กลับขัดต่อหลักจริยธรรม พวกเขาอธิษฐานขอให้ประสบความสำเร็จในการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์และทุจริตโดยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเพื่อปกปิดความผิดของพวกเขา ไม่มีประเด็นใดที่คนเหล่านี้อธิบายตนเองว่าเคร่งศาสนา พระครูบาบุญชุ่ม

ทุกวันนี้ โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการไม่เคารพหลักการทางจิตวิญญาณและค่านิยมทางจริยธรรม คุณธรรมดังกล่าวไม่สามารถบังคับสังคมโดยการออกกฎหมายหรือโดยวิทยาศาสตร์ และไม่สามารถกลัวที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติตามหลักจริยธรรม แต่ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของหลักจริยธรรมเพื่อต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม

ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาและอินเดียมีสถาบันรัฐบาลที่มั่นคง แต่คนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องขาดหลักจริยธรรม การมีวินัยในตนเองและการอดกลั้นในตนเองของพลเมืองทุกคน ตั้งแต่ซีอีโอ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ไปจนถึงครู เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสังคมที่ดี แต่คุณธรรมเหล่านี้ไม่สามารถบังคับจากภายนอกได้ พวกเขาต้องการการเพาะปลูกภายใน นี่คือเหตุผลที่จิตวิญญาณและศาสนามีความเกี่ยวข้องในโลกสมัยใหม่

อินเดีย ซึ่งตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ เป็นแหล่งกำเนิดของแนวคิดเรื่องฆราวาส การรวมเป็นหนึ่งเดียว และความหลากหลายมาเป็นเวลาประมาณ 3,000 ปี ประเพณีทางปรัชญาอย่างหนึ่งยืนยันว่ามีเพียงสิ่งที่เรารู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเท่านั้นที่มีอยู่ โรงเรียนปรัชญาอินเดียอื่น ๆ วิพากษ์วิจารณ์มุมมองที่ทำลายล้างนี้ แต่ก็ยังถือว่าคนที่ถือมันเป็นฤๅษีหรือปราชญ์ ฉันส่งเสริมฆราวาสประเภทนี้: เป็นคนใจดีที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางศาสนาที่ลึกซึ้งพระครูบาบุญชุ่ม

ในศตวรรษก่อน ๆ ชาวทิเบตรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับส่วนที่เหลือของโลก เราอาศัยอยู่บนที่ราบสูงและกว้างที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงที่สุดในโลก เกือบทุกคน ยกเว้นชุมชนเล็กๆ ของชาวมุสลิม เป็นชาวพุทธ ชาวต่างชาติน้อยมากมาที่แผ่นดินของเรา นับตั้งแต่เราถูกเนรเทศในปี 2502 ชาวทิเบตได้ติดต่อกับส่วนอื่นๆ ของโลก เราเกี่ยวข้องกับศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่มีมุมมองที่หลากหลายพระครูบาบุญชุ่ม

นอกจากนี้ เยาวชนชาวทิเบตได้รับการศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งพวกเขาได้สัมผัสกับความคิดเห็นที่ไม่พบในชุมชนของตนตามประเพณี ตอนนี้มีความจำเป็นที่ชาวพุทธทิเบตจะต้องสามารถอธิบายหลักคำสอนและความเชื่อของตนให้ผู้อื่นทราบได้อย่างชัดเจนโดยใช้เหตุผล การอ้างจากพระคัมภีร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้โน้มน้าวให้คนที่ไม่เติบโตมาเป็นชาวพุทธถึงความถูกต้องของหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า หากเราพยายามพิสูจน์ประเด็นโดยการอ้างอิงพระคัมภีร์เท่านั้น คนเหล่านี้อาจตอบว่า “ทุกคนมีหนังสือที่จะอ้างอิง!”

ศาสนาเผชิญกับความท้าทายหลักสามประการในปัจจุบัน ได้แก่ ลัทธิคอมมิวนิสต์ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการผสมผสานระหว่างการบริโภคนิยมและวัตถุนิยม แม้ว่าสงครามเย็นจะสิ้นสุดลงเมื่อหลายสิบปีก่อน ความเชื่อคอมมิวนิสต์และรัฐบาลยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ในทิเบต รัฐบาลคอมมิวนิสต์ควบคุมการบวชพระและแม่ชี ในขณะเดียวกันก็ควบคุมชีวิตในอารามและสำนักชี ควบคุมระบบการศึกษา สอนลูกว่า พระพุทธศาสนาล้าสมัย

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จนถึงปัจจุบันได้จำกัดตัวเองให้ศึกษาปรากฏการณ์ที่เป็นวัตถุในธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ตรวจสอบเฉพาะสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยจำกัดขอบเขตของการสืบสวนและความเข้าใจในจักรวาล ปรากฏการณ์เช่นการเกิดใหม่และการดำรงอยู่ของจิตใจที่แยกออกจากสมองนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงแม้จะไม่มีหลักฐานว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่มีอยู่จริง แต่ก็ถือว่าไม่คู่ควรแก่การพิจารณา แต่มีเหตุผลสำหรับการมองโลกในแง่ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีใจกว้างหลายคน และเราได้มีการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งเน้นจุดร่วมของเราตลอดจนแนวคิดที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะเป็นการขยายมุมมองโลกของนักวิทยาศาสตร์และชาวพุทธในกระบวนการนี้

จากนั้นก็มีวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ศาสนาให้ความสำคัญกับการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่ล่าช้า ในขณะที่การบริโภคนิยมนำเราไปสู่ความสุขทันที ประเพณีความเชื่อเน้นความพึงพอใจภายในและจิตใจที่สงบสุข ในขณะที่วัตถุนิยมกล่าวว่าความสุขมาจากวัตถุภายนอก ค่านิยมทางศาสนา เช่น ความเมตตา ความเอื้ออาทร และความซื่อสัตย์จะสูญหายไปจากการเร่งรีบเพื่อหาเงินและมีทรัพย์สินที่ “ดีกว่า” มากขึ้น จิตใจของหลายคนสับสนว่าความสุขคืออะไรและจะสร้างสาเหตุของมันได้อย่างไร

หากคุณศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า คุณอาจพบว่าบางคำสอนสอดคล้องกับมุมมองของคุณเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม วิทยาศาสตร์ และการคุ้มครองผู้บริโภค—และบางคำสอนก็ไม่เป็นเช่นนั้น นั่นเป็นเรื่องปกติ ดำเนินการตรวจสอบและไตร่ตรองสิ่งที่คุณค้นพบต่อไป ด้วยวิธีนี้ ข้อสรุปใด ๆ ที่คุณบรรลุจะขึ้นอยู่กับเหตุผล ไม่ใช่แค่เรื่องประเพณี การกดดันจากเพื่อนฝูง หรือความเชื่อที่มืดบอด

มาเป็นชาวพุทธได้อย่างไร? หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศ “ตะวันตก” ซึ่งพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาหลัก กระบวนการนี้อาจสร้างความสับสนและน่าหงุดหงิด

บทความนี้เป็น “คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ” ที่มีประโยชน์ในการเป็น “ชาวพุทธ” อย่างเป็นทางการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้น สิ่งที่ต้องทำ และความหมายของการเป็น “ชาวพุทธ”

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าบทความนี้ไม่ใช่ “รายการตรวจสอบ” สั้นๆ และไม่ควรเป็นเช่นนั้น หากคุณกำลังตั้งใจที่จะเข้าสู่ศาสนาใหม่ (พุทธศาสนา) การใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านบทความนี้ควรเป็นหนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่คุณควรทำ

ในศาสนาพุทธ ผู้หญิงเปิดทางแต่มุ่งมั่นเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

Jetsunma Tenzin Palmo เกิดในอังกฤษ อุทิศชีวิตของเธอเพื่อบรรลุการตรัสรู้ในร่างผู้หญิง ในระยะหนึ่งใช้เวลาหลายปีในถ้ำในเทือกเขาหิมาลัยเพื่อเดินตามเส้นทางที่เคร่งครัดของโยคีผู้อุทิศตนที่สุด ต่อมาเธอได้ก่อตั้งสำนักชีในอินเดียโดยมุ่งเน้นที่จะให้โอกาสแก่สตรีในศาสนาพุทธแบบทิเบตเช่นเดียวกันกับที่สงวนไว้สำหรับพระสงฆ์

พระธรรมนันท์สละชีวิตครอบครัวและอาชีพวิชาการอันทรงเกียรติในประเทศไทยเพื่อเดินตามรอยพระพุทธเจ้า จากนั้นเธอก็ท้าทายสถานะสตรีที่ไม่เท่าเทียมกันในบ้านเกิดของเธอในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยเดินทางไปศรีลังกาเพื่อเป็นแม่ชีคนแรกของประเทศไทยในเถรวาทซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนา

พวกเขาเกิดมาคนละโลก พวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักบวชหญิงหรือ “ภิกษุณี” ที่เคารพนับถือ ฆราวาสและนักวิชาการที่ท้าทายประเพณีปิตาธิปไตยที่มีมาช้านาน พวกเขาได้จุดประกายเส้นทางแห่งความก้าวหน้าในทศวรรษที่ผ่านมาสำหรับสตรีชาวพุทธ ตั้งแต่การศึกษาจนถึงปริญญาขั้นสูง และการสร้างสำนักชีไปจนถึงการบวชเต็มรูปแบบ

ในหลายสาขา หลายคนที่อยู่แถวหน้าของขบวนการกล่าวว่าจำเป็นต้องทำให้สำเร็จมากกว่านี้ เพื่อให้ผู้หญิงมีโอกาสเท่าเทียมกัน

“มันเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้มีความสนใจในตัวผู้หญิงมากขึ้น ไม่ใช่แค่ในศาสนาพุทธเท่านั้น แต่ทั่วโลก ทำไมผู้หญิงถึงถูกละเลยและละเลยมานับพันปี?” ปาลโมกล่าว แม่ชีประมาณ 100 คนอาศัยและศึกษาอยู่ที่สำนักชี Dongyu Gatsal Ling ในอินเดีย


เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดของ The Associated Press และ Religion News Service เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในศาสนาที่นำโดยผู้ชาย


จูดิธ ซิมเมอร์-บราวน์ ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านการศึกษาไตร่ตรองและศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาโรปา รัฐโคโลราโด โรงเรียนศิลปศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ผู้หญิงถูกรวมเข้าในศาสนาพุทธตั้งแต่อายุยังน้อย และการบวชของพวกเธอมีอายุมากกว่า 2,500 ปี แต่เมื่อพระสงฆ์แพร่กระจายจากอินเดียไปยังประเทศอื่น มักจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่จะบวชในสังคมปิตาธิปไตยเหล่านั้น

“การอุปสมบทสำหรับผู้หญิงเป็นเรื่องยากมาก” ซิมเมอร์-บราวน์กล่าวถึงบางสาขา “แม้คำสอนของศาสนาพุทธมักจะบอกว่าผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกันในการตรัสรู้และอาจเหมาะสมสำหรับการตรัสรู้มากกว่าผู้ชาย”

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ขณะที่พุทธศาสนาเติบโตขึ้นในตะวันตก และสังคมพุทธในเอเชียได้รับอิทธิพลจากสตรีนิยม ความตระหนักในความสำคัญของความเป็นผู้นำของผู้หญิงก็เพิ่มมากขึ้น

ในพุทธศาสนา สถานภาพของผู้หญิงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและสาขาตามประเพณีและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ผู้หญิงสามารถบวชเป็นพระภิกษุในจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ปกครองโดยสำนักพระพุทธศาสนามหายาน การอุปสมบทหญิงไม่มีในประเพณีทิเบตหรือในกัมพูชา ลาว หรือเมียนมาร์

ผู้หญิงยังถูกห้ามไม่ให้เป็นพระภิกษุในประเทศไทย ซึ่งกว่า 90% ของประชากรเป็นชาวพุทธ ในอดีต ผู้หญิงสามารถเป็นได้แค่แม่ชีชุดขาวซึ่งมักถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแม่บ้านในวัดที่ได้รับเกียรติ แต่หลายสิบคนได้เดินทางไปศรีลังกาเพื่อรับการอุปสมบทเต็มรูปแบบ

ธัมมานันท์ภิกษุณีไทยผู้บุกเบิก เป็นปราชญ์ชาวพุทธที่เคารพนับถือและมีบุคลิกทางโทรทัศน์ก่อนจะอุปสมบท อยู่มาวันหนึ่งเธอส่องกระจกและได้ยินเสียงภายในถามว่า “ฉันต้องทำเช่นนี้นานแค่ไหน?” เธอสาบานตนเป็นโสดและตัดสินใจแยกตัวจากลูกชายสามคนของเธอ เดินทางไปศรีลังกาเพื่ออุปสมบทสามเณรในปี 2544

เมื่อเธอกลับเมืองไทยโดยโกนศีรษะและสวมจีวรสีเหลืองที่สงวนไว้สำหรับผู้ชาย เธอต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าละเมิดลำดับชั้นที่นำโดยผู้ชายชาวพุทธ พวกเขาจะพูดว่า: “ลองนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดคลุม เธอคงจะบ้าไปแล้ว” ธัมมานันทะ ผู้อุปสมบทสมบูรณ์ในปี 2546 กล่าว

สองทศวรรษต่อมา เธอกล่าว ผู้คนบนท้องถนนไม่ “มองคุณด้วยสายตาที่งุนงง” อีกต่อไป เพราะตอนนี้ประเทศไทยมีผู้หญิงที่อุปสมบทครบแล้วกว่า 280 คนทั่วประเทศ แม้ว่าพวกเขาและอารามของพวกเขาจะไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายและไม่ได้รับเงินทุนจากรัฐ

ธัมมานันท์โต้แย้งว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างศาสนาเป็นอุจจาระสี่ขา ได้แก่ พระภิกษุ แม่ชี ฆราวาส และฆราวาส

“เราอยู่ทางด้านขวาของประวัติศาสตร์” เธอกล่าว

ผู้หญิงใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยู่ภายใต้ศีล 311 ซึ่งรวมถึงพรหมจรรย์ ตำแหน่งของพวกเขาและบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะเป็นหลายร้อยคน ได้แก่ อดีตผู้บริหารของ Google ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นักข่าวและแพทย์ ตลอดจนคนขายบะหมี่ในหมู่บ้าน

ผู้หญิงไทยพุทธมีบทบาทสำคัญมากขึ้น กฤษณา รักษาจอมภิกษุณีและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในกรุงเทพฯ กล่าว พวกเขาเป็นผู้นำหลักสูตรการทำสมาธิกับสาวกทั้งชายและหญิงมากขึ้น สอนศาสนาพุทธและภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณรในมหาวิทยาลัยพุทธสาธารณะ และดำเนินการการกุศล

ในศรีลังกา คณะภิกษุณีก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ภายหลังการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาในอินเดียแต่ภายหลังได้หายไปเนื่องจากการรุกรานจากต่างประเทศและปัจจัยอื่นๆ จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษที่ 80 และ 90 แม่ชีชาวศรีลังกาคนแรกในรอบกว่าพันปีได้รับการอุปสมบทที่สูงกว่า

Peradeniye Dhammashanti แม่ชีที่ Paramita International Buddhist Meditation Center ในศรีลังกากล่าวว่าฆราวาสและภิกษุณีมีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่เธอเสียใจที่พวกเขายังขาดการศึกษาที่เพียงพอและสถานที่สำหรับนั่งสมาธิ

พอลลา อาไร ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาศาสนาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐลุยเซียนา กล่าวว่า ผู้หญิงชาวพุทธในญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูญเสีย ป่วยทางจิต ผู้สูงอายุ และครอบครัว ยศของพระสงฆ์ชายและหญิงเหมือนกัน และผู้หญิง “มี ‘ชุตปาห์’ เพราะเมื่อประเพณีนี้ถูกนำมาใช้ในญี่ปุ่นในศตวรรษที่หก ผู้หญิงเป็นคนแรกที่ได้บวชอย่างสมบูรณ์ อาไรกล่าว

Thubten Nyima แม่ชีที่บวชเต็มที่ถือลูกปัดระหว่างสวดมนต์ที่วัด Sravasti วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 2564 ในเมืองนิวพอร์ต รัฐวอชิงตัน (AP Photo/Young Kwak)
Thubten Nyima แม่ชีที่บวชเต็มที่ถือลูกปัดระหว่างสวดมนต์ที่วัด Sravasti วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 2564 ในเมืองนิวพอร์ต รัฐวอชิงตัน (AP Photo/Young Kwak)
ในพุทธศาสนาในทิเบต แม่ชีได้รับสิทธิพิเศษมากมายที่สงวนไว้ในอดีตสำหรับพระสงฆ์ พวกเขารวมถึงการศึกษาสำหรับ geshema ซึ่งเป็นระดับสูงสุดและเรียกร้องมากที่สุดของประเพณีซึ่งถูกปฏิเสธมานานหลายศตวรรษ

“ความสมดุลกำลังเปลี่ยนไป เพราะแน่นอนว่าในพุทธศาสนาในทิเบต แม่ชีมีการศึกษาสูงและมีระดับเดียวกับพระภิกษุ” ปาลโมกล่าว “พวกเขายังสอนด้วย ดังนั้นระดับความมั่นใจของพวกเขาจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก”

ถึงกระนั้น เธอคร่ำครวญว่าในประเพณีทิเบต ผู้หญิงสามารถเป็นแม่ชีสามเณรเท่านั้นและไม่ได้บวชอย่างเต็มที่

“พวกเขากำลังยืนอยู่ที่ทางเข้าประตู แต่พวกเขาไม่ได้เข้าไป” ปาลโมกล่าว “มันน่าเศร้าที่มีการต่อต้านเช่นนี้”

หลังจากพบเห็นโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิง พระภิกษุ Karma Lekshe Tsomo ได้ทำภารกิจตลอดชีวิตเพื่อจัดการกับความไม่สมดุล

เกิดในแคลิฟอร์เนีย เธอโตมากับการโต้คลื่นและเดินทางไปเอเชียในช่วงทศวรรษ 1950 เมื่อครู อาราม และหนังสือพระพุทธศาสนาหาได้ยาก เธอศึกษากับปรมาจารย์ด้านพุทธศาสนาในทิเบต และในช่วงปลายยุค 80 ได้จัดการประชุมระดับนานาชาติที่บุกเบิกของสตรีชาวพุทธในหมู่บ้านเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงตื่นขึ้น เธอได้ก่อตั้งสมาคมสตรีพุทธศากยธิตาระหว่างประเทศ และโครงการการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่ดำเนินโรงเรียนในบังคลาเทศ ลาว และเทือกเขาหิมาลัย

“เพื่อให้บรรลุระดับสูงสุดนั้น ผู้หญิงต้องการเครื่องมือแบบเดียวกันในการทำงานด้วย โอกาสเดียวกันกับผู้ชาย” Tsomo ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านพระพุทธศาสนาศึกษาที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกกล่าว

ผู้เขียนและนักข่าว Michaela Haas ยกย่อง Tsomo, Palmo และผู้หญิงคนอื่น ๆ ที่มีประวัติในหนังสือของเธอ “Dakini Power: Twelve Extraordinary Women Shaping the Transmission of Tibetan Buddhism in the West” แต่เธอผิดหวังกับการขาดความก้าวหน้า

“เราควรก้าวต่อไป และถึงแม้ครูสตรีผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ ประเพณีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก” เธอกล่าว

“พวกเขาต้องทำงานหนักเป็นพิเศษและทำงานเป็นสองเท่าและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม” ในขณะเดียวกัน ในอารามบางแห่ง เธอกล่าวว่า ผู้หญิง แม้กระทั่งแม่ชี มีหน้าที่ทำอาหารและซักผ้า “ดังนั้นจึงยังคงเป็นความเข้าใจที่ล้าสมัยเกี่ยวกับบทบาททางเพศ”

พระทุบเต็น โชดรอน ซึ่งเดินทางไปอินเดียเป็นครั้งแรกในปี 1970 เพื่อศึกษาภายใต้องค์ดาไลลามะและปรมาจารย์ด้านพุทธศาสนาในทิเบตกล่าวว่า เธอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างใหญ่หลวงสำหรับแม่ชีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2546 เธอได้เปิดวัดสราวัสตีในรัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นอารามฝึกอบรมพุทธศาสนาแบบทิเบตเพียงแห่งเดียวสำหรับพระภิกษุและแม่ชีชาวตะวันตกในอเมริกา

วันเริ่มต้นขึ้นก่อนรุ่งสางด้วยคำสอนและการทำสมาธิตามด้วยการสวดมนต์

ถึงกระนั้น เธอคร่ำครวญว่าในประเพณีทิเบต ผู้หญิงสามารถเป็นแม่ชีสามเณรเท่านั้นและไม่ได้บวชอย่างเต็มที่

“พวกเขากำลังยืนอยู่ที่ทางเข้าประตู แต่พวกเขาไม่ได้เข้าไป” ปาลโมกล่าว “มันน่าเศร้าที่มีการต่อต้านเช่นนี้”

หลังจากพบเห็นโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิง พระภิกษุ Karma Lekshe Tsomo ได้ทำภารกิจตลอดชีวิตเพื่อจัดการกับความไม่สมดุล

เกิดในแคลิฟอร์เนีย เธอโตมากับการโต้คลื่นและเดินทางไปเอเชียในช่วงทศวรรษ 1950 เมื่อครู อาราม และหนังสือพระพุทธศาสนาหาได้ยาก เธอศึกษากับปรมาจารย์ด้านพุทธศาสนาในทิเบต และในช่วงปลายยุค 80 ได้จัดการประชุมระดับนานาชาติที่บุกเบิกของสตรีชาวพุทธในหมู่บ้านเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงตื่นขึ้น เธอได้ก่อตั้งสมาคมสตรีพุทธศากยธิตาระหว่างประเทศ และโครงการการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่ดำเนินโรงเรียนในบังคลาเทศ ลาว และเทือกเขาหิมาลัย

“เพื่อให้บรรลุระดับสูงสุดนั้น ผู้หญิงต้องการเครื่องมือแบบเดียวกันในการทำงานด้วย โอกาสเดียวกันกับผู้ชาย” Tsomo ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านพระพุทธศาสนาศึกษาที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกกล่าว

ผู้เขียนและนักข่าว Michaela Haas ยกย่อง Tsomo, Palmo และผู้หญิงคนอื่น ๆ ที่มีประวัติในหนังสือของเธอ “Dakini Power: Twelve Extraordinary Women Shaping the Transmission of Tibetan Buddhism in the West” แต่เธอผิดหวังกับการขาดความก้าวหน้า

“เราควรก้าวต่อไป และถึงแม้ครูสตรีผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ ประเพณีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก” เธอกล่าว

“พวกเขาต้องทำงานหนักเป็นพิเศษและทำงานเป็นสองเท่าและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม” ในขณะเดียวกัน ในอารามบางแห่ง เธอกล่าวว่า ผู้หญิง แม้กระทั่งแม่ชี มีหน้าที่ทำอาหารและซักผ้า “ดังนั้นจึงยังคงเป็นความเข้าใจที่ล้าสมัยเกี่ยวกับบทบาททางเพศ”